Морски дракон

Морски дракон е една от малкото отровни риби в нашето черноморие.
Убождане от дракон не е смъртоносно, но винаги е болезнено и е възможно да доведе и до парализа. Затова разпознаването му е задължително тъй като има опасност е да се сгреши със сафрид или попче и прибързано да се хване с ръка.
Главата е сплескана странично, а муцуната е заоблена. Очите са големи и са разположени доста високо на челото, а не отстрани на главата. Окраската е зеленикаво-кафява или дори бледооранжева. Опасни са късата лъчиста гръбна перка и хрилното капаче, на което има остър шип. Те са свързани с отровни жлези, които предизвикват възпаление и силни болки при убождане.

Рибата е дънна. Тя се зарива в пясъка и само очите и част от муцуната є са навън. Така напада от засада дребните рибки.

Ако сте се срещнали с морското страшилище и все пак сте го задържали в живарника можете да се насладите на бяло, вкусно месо, но внимавайте при отстраняване на шиповете. Дори и след няколко часа престой в кофата убождането е болезнено.

Източник: Прайз

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/494_attach_3834_normal.jpg