Черморски сафрид, Mediterranean horse mackarel (Trachurus mediterraneus ponticus)

Сафрида е стадна пасажна риба. Сребриста, с тъмнозеленикав синеещ се гръб. Голяма глава с уста с мощна челюст със ситни зъбки. На дължина най-често до 20 см и тегло 100 грама.
Различава се от средиземноморския сафрид по: по-големия брой и по-малките по размери костни шипчета покриващи страничната линия; по-късата странична линия, по-късите гръдни перки.
Разпространение: в Черно, Мраморно и Азовско море. Биология: морска, топлолюбива, пелагична, стадна риба. Живее до 15 години. Съзрява полово на 2 години.
По-ситните се хранят със зоопланктон, а едрите с рибки – хамсийки, ува, цаца.

Сафридът е любим обект за любителски морски риболов.
Най-атрактивен начин за улов на сафрид е на чепаре , като типичните сезони за това са май - юни и август – октомври.
Приготовлението на чепаре за сафрид е трудоемко занимание, за това по-вече от рибарите предпочитат да си купят от специализираните магазини, където разнообразието е наистина голямо. Но не трябва да се забравя, че най-резултатно е чепарето направено  с мерак .
За съжаление в последните години сафрида  рядко доближават брега, което прави улова от крайбрежните кейове и буни труден и колеблив, така че ако имате възможност се качвайте на лодката и търсете пасажите. 
Сафрида не оставя следи в морето, затова за да го намерите трябва да сте въоръжени с търпение, по възможност фишфайндер и разбира се шесто чувство.
Пресният сафрид е истински деликатес. Както и да го приготвите – на скара, печен или пържен, ще оберете овациите на кулинарите.

Източник: Варна

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/494_attach_3839_normal.jpg