Черноморска бодлива акула

На дължина черноморската бодлива акула достига до 1.5 м. С тегло до 14 кг.
Разпространена е в моретата и океаните на умерено топлите и умерено хладните зони.
Образува малки стада в близост до дъното. Обитава както откритите води така и крайбрежната зона.Тази риба е живороден вид . Не напада хора . Живее до 25 год .
Черноморската бодлива акула е обект на стопански риболов.

Източник: Прайз

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/494_attach_3836_normal.jpg