Зарган, морска бекаса, Garpike

Зарган (на латински: Belone belone) е морска, стадна риба със силно източено и змиевидно тяло и сребриста окраска. Челюстите са силно издължени напред и приличат на човка. По цялата дължина на устата могат да се забележат ситните и остри зъби.
Дължина на тялото до 70 см., тегло до 700 г. Черноморският зарган е с размери около 35-55 сантиметра.
Расте бързо. Живее 5-9 години и съзрява полово на 1-2 години. Има дълъг размножителен период, който започва от април и свършва през септември.
Зарганът обитава чистите и дълбоки морски води и избягва зоните около устията на реки, тъй като не понася колебания в солеността.
Най-често се среща около скалисти заливи.
Храни се предимно с малки риби и насекоми попаднали във водата. Предпочитана за него храна е дребният сафрид и хамсия.

Използва се плаваща или потъваща бомбарда 25-35 гр. и влакно (за предпочитане флоуркарбон) с дължина 1 – 1,2 м. в самия край на което се монтирала кука №12 - №14. За стръв се използва морски (блатен) червей, които се пристисква в областта на главичката и се пронизва в самия край, като се оставя да виси. Замята се и плавно се притегля.
Ако имате риболовен късмет и постигнете необходимата техника може да се насладите на незабравими преживявания в лова на зарган и да се похвалите с улов като този.

Източник: Варна

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/494_attach_3838_normal.jpg