Черноморски калкан

Тялото на тази риба е с ромбовидна форма. Покрито е с конични костни образувания. Устата е с голяма долна челюст, издадена напред и с остри зъби.Черноморският калкан е ендемичен подвид за Черно море. На дължина достига до 50 - 60 см с тегло до 15 кг.
Размноважа се през април - май. Живее до 10 - 12 години. Храни се с попчета, меджид, сафрид , цаца , ракообразни и мекотели. Тази риба е един от най-ценните за Черно море стопански видове , но заради големия улов запасите на Черноморският калкан са силно намалени.

Източник: Прайз

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/494_attach_3835_normal.jpg